Občni zbor

Na podlagi 1. točke, 3. odstavka 23. člena  Statuta Regionalnega kluba IPA za Pomurje je Upravni odbor na svoji seji dne 14.10.2015 sklenil, da bo sklical redni občni zbor društva.


Vabimo Vas, da se udeležite letnega občnega zbora IPA Regionalnega kluba za Pomurje, ki bo izveden  dne 16.12.2015 ob 11.00 uri v sejni sobi PU Murska Sobota
z naslednjim dnevnim redom:

Občni zbor


1.Izvolitev organov občnega zbora-delovnega predsedstva v sestavi predsednika in dveh članov-zapisnikarja in-dveh overovateljev zapisnikov
2.Ugotovitev navzočnosti
3.Pregled in sprejem zapisnika prejšnjega občnega zbora
4.podaja poročil 2015-o delu kluba – predsednik-športna dejavnost-o blagajniškem poslovanju-poročilo nadzornega odbora
5.Razprava o poročili in sprejem poročil
6.Predstavitev programa dela kluba za leto 2016, razprava in sprejem

Ker bo ob 11.00 uri organizirana skupna malica na PU MS (katero si plačamo sami), vas naprošamo, da svojo udeležbo sporočite tajniku društva do 14.12.2015 zaradi rezervacije. 

Tomislav Habulin
predsednik IPA RK za Pomurje