IPA Pomurje

Občni zbor 2009

Na podlagi 1. točke, 3. odstavka 23. člena  Statuta Regionalnega kluba IPA za Pomurje je Upravni odbor na svoji seji dne 02.10.2009 sklenil, da bo sklical redni občni zbor društva.

Spoštovani!

Vabimo Vas, da se udeležite letnega občnega zbora IPA Regionalnega kluba za Pomurje, ki bo izveden v Motelu Čarda v Nemčavcih 39/c

                                      dne 30.10. 2008 ob 18.00 uri

z naslednjim dnevnim redom:

1.    Izvolitev organov občnega zbora


2.    Ugotovitev navzočnosti

3.    Pregled in sprejem zapisnika prejšnjega občnega zbora

4.    podaja poročil 


5.    Razprava o poročili in sprejem poročil

6.    Predstavitev programa dela kluba za leto 2010, razprava in sprejem

                                       
                                                      predsednik Regionalnega kluba IPA za Pomurje
                                                                             Drago RIBAŠ 

Nadaljevanje v dokumentu spodaj